top of page

WAIATA-Ā-RINGA

RUAPEHU E – TŪ MAI E KORO

Nā Che Wilson

 

Hei tūranga, hei wai ora e

 

Tū mai e koro, Ruapehu e (hi, hi, hi ha)

He pātaka iringa kōrero (Paretetaitonga)

He whare toka e, he whare āhuru

Te poutokomanawa o te iwi

Te poutokomanawa o te iwi

 

E rere, Te Waiū-o-Te-Ika (hi, hi, hi ha)

I Te Wai ā-moe ki Tangaroa e (he wai tōtā)

Wai-ariki-rangi e, Wai-ariki-nuku e

He wai tiehu te awa o Whangaehu

He wai tiehu te awa o Whangaehu

 

He pou te pou i poua ki runga (ki Rangi-tāmore-nui)

He pou te pou i poua ki raro (ki Papa-tāmore-nui)

Poua ki te whenua, poua ki te rangi e

Hei tūranga, hei wai ora e

Hei tūranga, hei wai ora e

Hei wai o-ra eee (poua ki Ruapehu)

‘AUE Hiii!

WAIATA

NGĀ KURA NŌ ROTO

Nā Che Wilson ngā tuhituhi wairua i whāwhā

 

Ngā kura nō roto ngā wai o Rotokura

Ko te kura Atua, kura tangata ee

Ko te kura whenua, te kura wairua

I poua ki te ao kia puta mai ee

 

Ko te kura Māoritanga, te kura māramatanga

Te kura whakaoranga, hikitia ee

He mana hiki nuku, he mana hiki rangi

Nō Te Punga-o-ngā-rangi, te wai ora ee

Nō Te Punga-o-ngā-rangi, te wai ora ee

HE TAU KA WHANGA

Kōrero Wairua

 

He tau ka whanga

He tau ka kite

He tau ka hua e

Hua te tūmanako

Hua te tāngata

Hua te wai ora e

 

 

 

E KORO E

Nā Che Wilson i tito

 

Ko au, ko koe, e koro e

Ruapehu kei runga e

Ko ngā wai heke kei raro e

Ka tū au, ki runga e

Ko au, ko koe, e koro e

 

Ruapehu kei runga e

Ko ngā wai heke kei raro e

Ka tū au, ki runga e

Ko au, ko koe, e koro e

Ko au, ko koe, e koro e

E koro eee

WAIATA TANGI

KĀTI ANŌ AU

Nā Te Riaki

 

Kāti anō au hei moka’ kāhu ii

E pāro haere ana nā waenga i te tāhora

Āpiti mai ai kia Kārewarewa.

Ko ōna kōrero kake ki te rangi

O mahi, o mahi mā wai e māu.

Kahore nei he tangata kia kite ake au

I pā kakaha ai te kawenga ki te wao

Kia tō tahi rā me hoki mai ki ahau

He aha tāu (tā koutou) e whakaingona na.

Kei whea ngā (te) mātua e wai tauna nei tātau

Kua iri noa ia i te whata nā Maru

Whiua ki Meremere ko te ruturutu kau

Tō atu e te rā, tō atu ki te rua iii.

 

 

 

KA TANGI TE AROHA

Nā Che Wilson

 

Ka tangi te aroha ki te hunga kua ngaro

Kua riro ki tua o Murimotu

Ki te ao wairua eei

HE PĀTERE

NŌ MUA

He waiata wairua – he pātere, he poipoi hoki

 

Nō mua mai anō e te iwi mōrehu, te tukitukinga i te whare o mata atua Tāne.  Ka totoro tahau waho ki te hura i te riu o te waka ki runga kia riro ake ko te punga o te kakawai taiherehere iho ki te mātā wai puna, o puna i kimihia.  Nāu nei rā i tiki atu i moe i taku puhi kahurangi, whakamoemoea atu te tapu, te ihi, te mana māna, o tua whakarere.

 

Tēnei au kei runga kei maunga tāpapa kaupapa whakanekeneke.  Te titiro nei ki te kōriporipotanga mai o te rorohau.  Ka rongo au ko Rangitaiki, Rangi-kimihia, Rui-ngā-rangi, Tuhi-ngā-rangi, Rangi-whakatekateka.  Ēhara hoki rā i te rangi hanga noa.  Kei a rangi tohe atu, ka totohe tonu au e te iwi, ki te hura i te riu o Te Punga-o-ngā-rangi.  E rongo koe i a Rangi-ka-pakē, i a Rangi-ka-haruru, Rangi-tū-mua, tū-mai, tū-tahi, tū-hāpahapainga, kia rewa ki runga kia Tūnuiārangi, Rangi-hiwi-nui, hiwi ake ki uta e te iwi e.

TŪ MAI UENUKU

Tū mai Uenuku
Kia rangona
E te ao 
Tõ kaha rā
Hapaitia ai
Te aroha

Te iti me te rahi
Te tī me te tā
Mouri tāngata
Mouri kõrero
Awhiowhio rā
Haramai pikimai
Whakatau mai rā
Ki te takahangatanga o Mātua

Tū mai Uenuku
Kia rangona
E te ao 
Tõ kaha rā
Hapaitia ai
Te aroha

He aha te tangi e rongo nei au?
Ko te tini me te mano
O Uenuku
Nāna Te Piki
E kiia nei
"Rā he tihi ki te Rae
He Mākõtuku!"

Tū mai Uenuku
Kia rangona
E te ao 
Tõ kaha rā
Hapaitia ai
Te aroha

 

STAND TALL UENUKU

 

Stand tall Uenuku

Let all the world know

Our love is inherently

A continuous flow...

All peoples great and small

Generations near & far

People power and vocalised

A whirlpool of sorts

Come ascend stay for a while

Here on our ancestral tramping grounds 

Stand tall Uenuku

Let all the world know

Our love is inherently

A continuous flow...

What is that I hear?

Indeed tis the peoples of

Uenuku

Te Piki proclaimed

"Look yonder to the peaks

A White Heron appears tis the sign of a vibrant people!" *

Stand tall Uenuku

Let all the world know

Our love is inherently

A continuous flow...

 

* Nā Te Pikikõtuku

bottom of page